CZ
EN

Viceprezident ÚČFT Valášek: Mimořádná doba vyžaduje mimořádné přístupy

31.03.2020 11:30

Zdraví, bezpečnost a solidarita na prvním místě. Tak by podle viceprezidenta Unie českých fotbalových trenérů měly jednat nejen lidé v běžném životě, ale také kluby a hráči v době koronavirové nákazy. Proto kvituje, že představitelé FAČR přerušili všechny soutěže a tuší, že fotbalové prostředí bude po pandemii jiné než dřív.


"V tak vážné situaci, jsme všichni povinni s individuální i kolektivní disciplínou dodržovat opatření státních, zdravotnických, bezpečnostních a dalších orgánů, mezinárodních organizace, fotbale pak i fotbalových orgánů", říká v obsáhlém rozhovoru pro CEE Cup, s nímž Unie českých fotbalových trenérů dlouhodobě úzce spolupracuje.

"Situace je opravdu vážná. Zkrátka je třeba plnit všechny povinnosti v oblasti restriktivních, preventivních a osvětových informací, které připravují odborníci a krizoví manažeři. Je zřejmé, že jako v každé opravdové krizi, i nyní se budou odkrývat skutečné charaktery lidí, jejich schopnosti a dovednosti. Doufám, že zvítězí disciplína, odbornost, odhodlání a solidarita", dodal. Přeje si, aby se v boji o zdraví a fungování společnosti podařilo také odkrýt a vyprofilovat pravé lídry nejen ve společnosti, ale také ve sportovním prostředí.


Fotbalové soutěže ve většině částí světa jsou přerušené. Evropské hvězdy se dali do boje s koronavirem a pomáhají svému okolí, což je skvělá zpráva. Jak by se podle vás mohli zapojit i mladí fotbalisté v Česku, aby napomohli zvládnutí celospolečenské krizové situace, kterou možná nikdy nezažili?

"V tomto širokém pojetí je to na dlouhou debatu. U nás všech, tedy i u mladých fotbalistů a jejich trenérů, rodičů a učitelů, jde především o prevenci pro udržení zdraví, dodržování hygieny a zvýšení celkové odolnosti těla i psychického stavu. Pro sportovce, kteří se věnují týmovým sportům by to mohlo být přece jenom trochu snazší. Jsou už od malička vedeni k tomu, aby více respektovali individuální a týmové dimenze či aspekty ve svém myšlení i chování. Je však také důležité zůstat v průběžném kontaktu a týmové komunikaci, k čemuž jsou dnešní moderní technologie a média skvělým pomocníkem, aby se neztrácel kontakt, víra a naděje, aby se posiloval týmový duch a celková vzájemnost a solidarita".


Platí však zákaz vstupu na sportovní, což se dotýká i vrcholových sportovců, jejichž příprava je proto velmi omezená. Probíhá tedy mezi hráči a trenéry předáván specifických a konkrétních rad, jak se trénovat, jak se však také chránit a chovat během karantény?

"V profesionálních klubech, které se zabývají přípravou pro vrcholový fotbal odborníky mají, podobně na FAČR nebo v Unii trenérů. Jde však také o to, jak v tomto karanténním období využít například moderní technologie nejen k základní vzájemné informovanosti a koordinovanosti ve vztahu k fotbalovému tréninku, ale i k obyčejnému povzbuzení a vzájemnému obohacení potřebnými poznatky a zkušenostmi. Takže třeba Fotbalová asociace České republiky klubům zdarma zpřístupnila aplikaci XPS, která trenérům a hráčům pomáhá s tréninkovým procesem v omezených podmínkách. Ale pozor, strategicky jde nejen o fotbalový trénink fyzický, tedy kondiční a technickou přípravu. Mělo by jít i o trénink taktický, mentální a sociální, kde lze také dobře využít moderní technologie a komunikaci na dálku. Zkrátka každý klub a vlastně i trenér musí zodpovědně a odborně přijmout konkrétní iniciativy ve svých specifických a konkrétních podmínkách. Podobně je tomu ve školách, v domácnostech, firmách atd.".


Bavíme se tedy nejen o fyzickém tréninku profesionálního sportovce. Ale jakou roli v tuto chvíli hraje mentální příprava a další složka rozvoje hráče jako osobnosti?

"V této situaci je možné „ušetřený“ čas racionálně a s citem využít i na úkoly, zájmy a potřeby, na které v normálním tréninkovém a soutěžním procesu není čas, nebo se zbytečně odkládají či podceňují".


Povídejte.

"Je dobré současnou situaci využít pro vzdělávání, školní úkoly a komunikaci s učiteli, spolužáky, se školou. Určitě proto nejen pro vzkazy na trase mezi týmem a klubem. Nebo třeba pro výuku cizích jazyků, zapojení do manuální práce, vaření, úklidu a další. To se v běžném kolotoči bohužel stále hodně podceňuje a někdy, bohužel, dokonce i zesměšňuje. A to většinou v klubech říkají, jak jim záleží na tom, aby v mládežnickém fotbale působili ti nejlepší trenéři a vychovávali se nejen výborní hráči, ale i dobří lidé. Zkrátka i v této době jde o to, aby fotbalisté byli zdraví a měli nejen špičkovou sportovní výkonnost, ale také aby měli charakter, smysl pro odpovědnost, kázeň a disciplínu".


Pracoval jste v několika klubech první ligy, proto hráče a jejich vlastnosti dobře znáte. Vnímáte to proto jejich osobnostní rozvoj jako nejdůležitější faktor?

"To je opravdu důležité! Právě tyto vlastnosti a návyky se jim mohou hodit nejen z hlediska fotbalové kariéry, ale právě také i pro překonávání překážek v civilním životě, zvláště při mimořádných situacích, kde může jít či jde přímo o život. V minulosti hráčům i trenérům v tomto smyslu pomáhal ku příkladu vojenský výcvik, poznatky a zkušenosti z bojového výcviku v těžkých podmínkách nebo i civilní obrana, výuka poskytování první pomoci a příprava na přežití v mimořádných situacích apod. To dnešní mladí trenéři a hráči samozřejmě téměř neznají. Nebo jen částečně, a většinou jenom z válečných či apokalyptických filmů, nebo z různých reality-show a počítačových her, což ale nemůže nahradit trénink a přípravu v terénu".


Nejlepší evropské kluby mají systém výchovy hráčů po sportovní i společenské stránce dávno nastavený a zároveň s tím trenéři sledují i jejich studijní výsledky a na základě nich také hráče postaví do sestavy či nikoliv. Dobrým příkladem je v tomto smyslu i zámoří. Jak daleko jsou v tomto ohledu tuzemské kluby?

"Uff, to je na velkou debatu, navíc každé srovnání kulhá aneb zelený je strom života a šedá je teorie... Ale pokud mám být stručný, raději z praktického hlediska uvedu, že v současné komunikaci na trase klub – trenéři - hráči jdou aktivní a správnou cestou ve Slavii Praha. Zvláště pod vedením manažera akademie Jiřího Plíška a jeho spolupracovníků připravili a připravují další inovace, které právě usilují jak o komplexnost a aktuálnost, tak o přidanou hodnotu nejen pro sportovní, ale i občanský růst a rozvoj mladých fotbalistů, včetně těch top talentů. Dokáží se o to své know-how podělit také na slávistických sociálních sítích".


Jak na rozvoji metod komunikace trenérů a vývoji mladých hráčů spolupracuje Unie českých fotbalových trenérů?

"Celou činnost, včetně našeho časopisu Fotbal a trénink, chceme co nejvíce a co nejlépe směřovat k modernizaci vzdělávání, profesní komunikace a kooperace se všemi, kdo přímo či nepřímo ovlivňují náš fotbal, zvláště přípravu mladých fotbalistů. To je ono! Ke komplexnímu a strategickému pojetí aktivně směřujeme pod vedením prezidenta Unie Vernera Ličky, ve spolupráci s FAČR a s dalšími partnery a institucemi, včetně AEFCA (pozn.: Aliance asociací evropských fotbalových trenérů)".


Je to nejdůležitější způsob, jak se dostat ke standardu a kultuře nejlepších soutěží na světě?

"Jinak to ani nejde. Svět se vyvíjí a my se musíme vyvíjet s ním. Ale nejde jen o sport a byznys, či o větší efektivnost ze sportovního a komerčního hlediska. Jde právě také i o účinnost a efektivnost celkové přípravy, fyzické a psychické odolnosti mladých hráčů a trenérů v procesu překovávání překážek, které je čekají na hřišti i mimo hřiště. Jinak řečeno, jde o daleko všestrannější, aktivnější a účinnější uplatnění moderního sportovního, technického, taktického a mentálního tréninku a koučinku. Markantní rozdíl je zejména po přechodu do seniorského fotbalu, kdy jde o závěrečnou a nejkritičtější fázi ve vývoji mladého hráče. Navíc je to v období, kdy mladí hráči končí střední školu nebo uvažují o vysoké škole. Prožívají první lásky a osamostatňují se od rodičů. Zkrátka celkově je třeba daleko více potřeba investovat čas i peněíze do takzvané pozitivní psychologie, emočního a sociálního koučinku napříč celým českým fotbalem".


Co tím máte konkrétně na mysli?

"Například to, co zdůraznil Jim Thompson v publikaci, která vyšla i v českém jazyce: „Trénink 2 – Výchova k úspěchu a v životě.“ To opravdu stojí za prostudování, z hlediska mládežnických kategorií především. Jde totiž o to, že tento trénink na druhou zahrnuje koučování s dvojím cílem: ke zlepšení sportovní výkonnosti a k pěstování charakteru hráčů pro sport i civilní život. To je hrozně důležité, opravdu daleko více, než si většina fotbalové veřejnosti myslí".


Prý v tomto směru rád připomínáte, že pro dosažení mentální odolnosti hráčů, vyšší výkonnosti a celkové pohodě je kdykoliv zapotřebí pozitivní přístup. Proč?

"Aby zejména mladí hráči a jejich trenéři měli opravdovou vášeň, zaujetí, radost z fotbalu. Nejen z výsledků na hřišti. Aby na cestě ke svému růstu a rozvoji chtěli a uměli bojovat s překážkami a nepříznivými okolnostmi. K tomu potřebují velkou „bojovou morálku“, tedy pěstovat odolnost, odvahu, sebevědomí, trpělivost, soudržnost a férovost. Musí být silně pozitivní, nenechat se zastrašit, ani odradit. Nesklouzávat k negativním emocím a nepřiměřeným katastrofickým představám a destruktivním reakcím. Nebát se nových věcí, být kreativní zakoušet nové věci. Věřit, že takovým přístupem mohou uspět a hodně získat, ale nejen peníze a slávu. Jen tak neupadnou do obav, zklamání, pasivity, pohodlí či arogance. Jen tak se mohou zlepšovat a plnit individuální i týmové cíle".


Na fotbalové zápasy však minimálně do dubna mohou i mladí talentovaní hráči zapomenout. Jak moc velký problém to momentálně pro všechny kluby, trenéry a hráče je?

"Zvláště v období současných mimořádných opatření a při vší lásce k fotbalu, kterému se v různých rolích věnuji praktický celý život, opakovaně i v těchto dnech zdůrazňuji mé rčení: „Fotbal není jenom kopaná, ale ani pupek světa.“ Každopádně se právě v této situace potvrzuje, že k fotbalu na hřišti, a všemu kolem fotbalu, je nutno přistupovat s daleko větším nadhledem, s daleko fundovanějšími a různými úhly pohledu nejen na hru a trénink, ale i na celkové fungování týmů, klubů, asociací a soutěží, včetně mezinárodních soutěží a turnajů. A to jak v těch viditelných, tak těch méně viditelných rozměrech".


V jakých myslíte?

"Různé negativní jevy a deformace, korupce a intriky v zákulisí, doping, gambling, sázky, medializace skandálů, šikanování apod. Navíc současná situace při boji s koronavirem ukazuje, že když jde o život a o další zásadní hodnoty v civilizované společnosti, sport a fotbal mohou a musí jít stranou. Jak řekl správně trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, nyní musí být fotbal na druhé koleji. Na to nelze zapomínat, ten šílený mediální a finanční kolotoč soudobého vrcholového fotbalu nelze v této kritické situaci roztáčet. To ale zvláště v krátkodobém horizontu nyní neočekávám ani po ukončení karantén a mimořádných opatření. S poklesem či krizí ekonomiky si všichni, nejen fotbal budou muset utáhnout opasky".


Nastanou ve fotbalu podle vás další opatření?

"A nejen to, v novém kontextu se budou muset i všechny fotbalové subjekty a s nimi spjaté profese, budou muset daleko více vnímat nejen touhu po vítězství a úspěchu nejen z hlediska slávy a peněz, ale také z hlediska mezilidské solidarity, ohleduplnosti k ekologickým, technologickým a sociálním výzvám a problémům, které mají kořeny, které nelze opomíjet a naivně a egoisticky se upínat pouze k plodům, kterých si užívají megahvězdy v hráčské, trenérské a manažerské elitě".


Takže chcete naznačit, že bublina miliardových přestupů a stamilionových smluv brzy splaskne, fotbal se uskromní a půjde jinými cestami?

"Všichni musíme hledat, nacházet a uplatňovat ty potřebné adaptační zdroje, schopnosti a dovednosti, které nám pomohou kritická období úspěšně překonat. Pokud se nám to podaří, věřím, že ano, můžeme se těšit na běžný život, a tím i na další nové efektivní a atraktivní způsoby fotbalového tréninku a fotbalové hry, na prosazování nových trendů a úkolů, které si doba bude žádat i od nás všech ve fotbalovém prostředí, které nyní čelí velké zatěžkávací zkoušce jako celá naše společnost, zdravotnictví, ekonomika a další oblasti".
Tagy: ladislav valášek    ÚČFT    FAČR    covid-19   


Patrons

Hlavní město Praha

Městská část Praha 10

FAČR - Fotbalová asociace České republiky

Official Partners

adidas

Kooperativa

InStat

Top4Football

Partners

REFEX - Referee Exchange

Media Partners

iSport

Prague Morning